Com fer la comanda?

Per realitzar la comanda només heu de seguir les indicacions que hi ha a la nostra pàgina web. Seleccioneu els articles que desitgeu i la forma de pagament i en pocs minuts es realitzarà la vostra comanda.

Condicions de compra

a) La realització d'una comanda a www.cardadiem.com suposa l'acceptació per part del client de totes les condicions legals i de la resta de condicions explícites en l'avís legal d'aquesta pàgina web.

b) Totes les comandes de compra rebudes per CardaDiem a través del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major afecti al subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, CardaDiem es compromet a contactar amb l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import.

c) El període d'elaboració serà de cinc a set dies laborables, si per qüestions alienes a l'Usuari es demorés el temps de creació, CardaDiem es posarà en contacte amb l'Usuari per concretar dates. Per a comandes de més de 8 peces, sempre s'acordarà data de lliurament amb l'Usuari. Els productes que s'ofereixen a la venda s'acompanyen d'una descripció sobre les seves característiques i del preu dels mateixos. Es descriuen i presenten amb la major exactitud possible, subjecte a les limitacions de l'actual tecnologia de reproducció digital d'imatges. En tractar-se de productes artesanals, les mides i els colors de les llanes poden variar de les fotografies del web. Cap peça és exactament igual que altra. Amb anterioritat a realitzar una comanda l'usuari podrà consultar qualsevol qüestió o aclariment sobre els productes exposats en el lloc web de CardaDiem al correu electrònic info@cardadiem.com o mitjançant el telèfon 650059328.

d) El preu de compra del producte és l'especificat en el lloc web, al costat del producte seleccionat. L'Usuari manifesta expressament que ha llegit aquest preu, que l'ha comprès i que està plenament d'acord amb el seu contingut. El PVP aquí assenyalat inclou l'IVA al percentatge corresponent a cada tipus de producte i no inclou els costos d'enviament aplicables. El Client declara conèixer i acceptar que la quantitat final que ha de satisfer pel producte adquirit serà el resultat de la suma del preu indicat, que inclou els impostos, més les despeses d'enviament corresponents.

CardaDiem es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. En cas de modificació d'un preu, es facturaran els productes amb el preu vigent durant el registre de la comanda.

e) Formes de pagament:

CardaDiem utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc web.

• Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, CardaDiem no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari que, automàticament, rebrà un correu per utilitzar un altre mètode de pagament.

• En tot cas, en fer clic a "Comprar i pagar" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

• Mitjançant aquest mètode de pagament, l'Usuari ha d'assegurar-se que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, CardaDiem no podrà validar la comanda, que serà anul·lada.

f) Cancel·lació de comandes:

Podeu cancel·lar el producte adquirit, i sense cap cost, sempre que la seva comanda no hagi estat enviada, llevat dels articles personalitzats sol·licitats pel client un cop iniciada la seva elaboració. Si vol cancel·lar la seva comanda, encara que ja hagi estat enviada, pot sol·licitar la seva devolució sempre que no ho hagi rebut. Nosaltres li reintegrarem l'import dels productes però se li descomptaran els costos d'enviament tant d'anada com de tornada a les nostres instal·lacions, encara que la comanda inicial no tingués despeses d'enviament incloses.

Per procedir a la cancel·lació, cal que el client es posi en contacte amb nosaltres, amb la màxima celeritat a través del telèfon: 650059328 o enviant un correu electrònic a: info@cardadiem.com En el cas d'haver satisfet els imports corresponents de la seva comanda, CardaDiem, un cop acceptada la seva cancel·lació i comprovada la seva transferencia, procedirà a la devolució dels mateixos en el mateix compte d'enviament en què han estat transferits.

g) Enviaments: l'enviament es farà mitjançant Correus Espréss. Una vegada confirmat l'enviament de la comanda per part de CardaDiem, el client rebrà el seu paquet en el període indicat en funció del tipus d'enviament que s'hagi seleccionat.

L'enviament del paquet es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi lliurat el producte al client. El client ha de verificar el producte una vegada lliurat i notificar qualsevol desperfecte en el transport en un termini inferior a les 24 hores següents de la recepció.

h) Devolucions: CardaDiem ofereix als seus usuaris la possibilitat de realitzar una devolució de les seves comandes. L'usuari pot sol·licitar la devolució de l'import de l'article o bé canviar per un altre article disponible a la web de CardaDiem.

Si no està satisfet amb la seva compra, té el dret a desistir / retornar el producte en el termini de 14 dies a comptar de la data de recepció del producte (Article 71, Llei 3/2014 LGDCU).

Per procedir a la devolució, cal que prèviament el client es posi en contacte amb nosaltres a info@cardadiem.com. Un cop acceptada la seva devolució haurem de rebre el producte en un termini màxim de 14 dies des de la data d'acceptació de la seva devolució.

Les despeses de devolució són a càrrec del client, llevat que la causa de la devolució fos que l'article estigués defectuós, o es tractés d'un error en l'enviament. En aquest cas nosaltres assumirem les despeses de l'enviament de la devolució.

A efectes d'exercir el seu dret de desistiment, el client ho ha de posar en coneixement de CardaDiem pel mitjà que estimi convenient (correu postal, correu electrònic, etc

Important

- El producte ha d'estar en perfecte estat, sense haver estat usat, i amb el seu embalatge original i etiqueta.

- Els ports de devolució són a càrrec del client.

- Un cop haguem rebut el producte i comprovat que tot està d'acord amb el que s'ha especificat procedirem a la devolució de l'import el més aviat possible, pel mateix mitjà que hagi utilitzat per al pagament, i en qualsevol cas en un termini màxim de 14 dies.

- En cap cas s'acceptaran devolucions d'articles personalitzats llevat que estiguin danyats en el moment del lliurament.

Garantia

El període de garantia dels nostres productes és l'indicat en la Llei de garanties en la venda de béns de consum.

La garantia no cobreix: defectes causats per un desgast, pel seu ús inadequat o per defectes causats per l'envelliment o factors climatològics i ambientals.

Les nostres peces d'artesania no són joguines per a nens. Es tracta de figures de llana esculpides amb una agulla d’enfeltrar. Els diferents tipus de llana que conformen la peça, es poden separar fàcilment amb una estirada. Són peces de decoració. No són joguines!

En cas de dubte, podeu telefonar al 650059328 i preguntar per Mónica o escriure un correu electrònic a info@cardadiem.com

Nou compte